2021 WORSHIP ON WAVES IJOSIN

JUNE, 2021

WoW 121 – Àdúrà-orin aró fún Ìjọ Kristi àti Naijiria: Orin Dáfídì 88 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD SERVICE

WoW 120 – Apá Ikẹwa – Njẹ Jesu jíǹde nitõtọ kúrò nínú òkú? Léfítíkù 8: 31-36 ati Jòhánù 20: 24-31 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD SERVICE

MAY , 2021

WoW 119 – Apá Ikẹsan – Njẹ Jesu jínde nitõtọ kúrò nínú òkú? Hábákúkù 2: 4 ati Jòhánù 20: 24-28 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

WoW 117 – Apá Ikeje – Ìjẹ Jesu jíǹde nitõtọ kúrò nínú òkú? Ìṣe Àwọn Àpọ́sítélì 2: 4 ati Jòhánù 20: 24-31 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD SERVICE

WoW 116 – Apá Ikẹfà – Njẹ Jesu jíǹde nitõtọ kúrò nínú òkú? Jòhánù 20: 24-31 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

WoW 114- Apa Ikarun – Ije Jesu jinde nitoto kuro ninu oku? Ise Awon Apositeli 8:26-40 ati Johanu 20: 24-31 – Olusola Makindipe

DOWNLOAD SERVICE

WoW 113- Apa Ikarin – Nje Jesu jinde nitoto kuro ninu oku?  Johanu 20: 24-31 – Olusola Makindipe

DOWNLOAD SERVICE

APRIL, 2021

WoW 112- Apa Iketa – Nje Jesu jinde nitoto kuro ninu oku?  Johanu 20: 24-31 – Olusola Makindipe

DOWNLOAD SERVICE

WoW 111- Apa Keji – Ije Jesu jinde nitoto kuro ninu oku? Johanu 20:19-31 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

WoW 110 – Nje Jesu jinde nitoto kuro ninu oku? Johanu 20:19-31 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

WoW 109 – Òwúrọ Àjíǹde, April 4, 2021. ‘Talo pa, Jesu: Ṣe Jù, Romu, Pílátù, Onigbagbọ tàbí Ọlọ́run?’ Mátíù 27: 25 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

MARCH, 2021

WoW 102 – March 28, 2021. L’ojo isin imo ọpẹ, Kini orin isegun mi? – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

WoW 94 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Oore-Ofe Apa 5 – Oore Ofe Jesu Kristi Oluwa wa – Sinmi  ninu re- Tèmítáyọ̀ Okùnọ́ọ̀rẹ̀n

DOWNLOAD SERVICE

WoW 86 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Oore-Ofe Apa 4 – Oore Ofe Jesus Kristi Oluwa wa – Ifihan ninu obinrin – Tèmítáyọ̀ Okùnọ́ọ̀rẹ̀n

DOWNLOAD SERVICE

WoW 78 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Oore-Ofe Apa 3 – Oore Ofe Jesus Kristi Oluwa wa – nje o gba a gbo bi? – Tèmítáyọ̀ Okùnọ́ọ̀rẹ̀n

DOWNLOAD SERVICE

FEBRUARY, 2021

WoW 70 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Oore-Ofe Apa 2 – Oore Ofe Jesus Kristi Oluwa wa – nje o ti tewogba a? – Tèmítáyọ̀ Okùnọ́ọ̀rẹ̀n

DOWNLOAD SERVICE

WoW 62 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Òmìnira jẹ ìfarahàn ore-ofẹ. Exodus 21: 1-11 & 2 Corinth. 13: 14 – Tèmítáyọ̀ Okùnọ́ọ̀rẹ̀n

DOWNLOAD SERVICE

WoW 56 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Ìpaláradá: Ṣe o pọndandan fun mi ni? Máàkù 9: 2, 4 & 7b – Tèmítáyọ̀ Okùnọ́ọ̀rẹ̀n

DOWNLOAD SERVICE

WoW 55 Yoruba ti Òjó Ìsinmi Ìkarun lẹhin Epifani: Àkọ́lé Ìwàásù: “Ni 2021, bí pápá o ba fúnra, pápá a jó”. Kókó Ìwàásù: Àwọn Oba kini 19: 4-8 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD SERVICE

JANUARY, 2021

WoW 54 Yoruba ti Òjó Ìsinmi Ikerin lẹhin Epifani: Àkọ́lé Ìwàásù: Apá Ìkerin – Ìfihàn Kristi je ibere irin ajo ominira mi”  Kókó Ìwàásù: Efesu 4:20 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

 

WoW 53 Yoruba ti Òjó Ìsinmi Ìkẹta lẹhin Epifani: Àkọ́lé Ìwàásù: Apá Ìkẹta – Ìfihàn Kristi fun Aísáyà mú òmìnira nínú ẹ̀mí bá”. Kókó Ìwàásù: Aísáyà 1:19 & 6: 8 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERVICE

WoW 52 Yoruba ti Òjó Ìsinmi keji lẹhin Epifani: Àkọ́lé Ìwàásù: Apa Ikeji  -Ifihan Kristi fun awa keferi dabi eto Ominira Oselu “. Kókó Ìwàásù: Aisaya 57:17-21 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERMON

WoW 51 Yoruba ti Òjó Ìsinmi kini lẹhin Epifani: Àkọ́lé Ìwàásù: Apa Ìkíni “Kini ìtumọ̀ Epifani/ Ifarahàn Kristi? “. Kókó Ìwàásù: Mátíù 2:1 – 12 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD SERMON

WoW 50 Yoruba Ìsìn Májẹ̀mú: Àkọ́lé Ìwàásù: “Ma ṣe bẹ̀rù”. Kókó Ìwàásù: Aísáyà: 43: 1 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD SERMON

2020 WORSHIP ON WAVES IJOSIN

DECEMBER, 2020

WOW 49 – Yoruba Watchnight Service by Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 

WoW 48 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Apa Ìkeji “Ìgbàgbọ́ pẹ̀lú Imoore – .’ Kókó Ìwàásù: 1 Thess: 4 18 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 Eto ìjọsìn fun ọjọ́ ìbí Jesu ti a npe ni Kérésìmesì. WoW 47 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: “Ki’ko orin Jésù ní àkókò yi.’ Kókó Ìwàásù: Matt. 1:18-21 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: WoW 46 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: Adfenti apa Ìkẹrin ati Apa Ìkíni “Ìgbàgbọ́ pẹ̀lú Imoore – .’ Kókó Ìwàásù: 1 Thess: 4 18 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: WoW 45 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: “Pípa lẹ ọkàn mí mọ – Adfenti apa Ìkẹta.’ Kókó Ìwàásù: Luku 1: 16-17 – Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: WoW 44 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: “Ǹjẹ́ kíni Jésù ń fẹ́ lọdọ mí ni àkọ́kọ́ yi? – Adfenti apa Ìkeji.’ Kókó Ìwàásù: Jòhánù 17:24 – Olúṣọlà Mákindipẹ.

DOWNLOAD

NOVEMBER, 2020

Àkọ́lé Ìwàásù:  “Ǹjẹ́ Jésù ni Olúwa Adfenti bí? – Apa Ìkíni.’ Kókó Ìwàásù: Isaiah 9: 6-7 by Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 

Àkọ́lé Ìwàásù:  “Naijiria@60: Iwa ìsìnwín Ọba Saulu ló mú ìparun dé ba. Apa Kẹ̀sán.’ Kókó Ìwàásù: Sámúẹ́lì kini 9: 1-2 & 13:11-14 by Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù:  “Naijiria@60: Gídíónì ati ẹrù ọkàn rẹ fún Nàìjíríà. Apa Kẹjọ.’ Kókó Ìwàásù: Àwọn Onidajọ 6: 1, 6, 25-32. by Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: WoW 40 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: “Naijiria@60: Gídíónì ati ẹrù ọkàn rẹ fún Nàìjíríà. Apa Keje.’ Kókó Ìwàásù: Àwọn Onidajọ 6: 1, 6, 25-32. by Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 

Àkọ́lé Ìwàásù: WoW 39 Yoruba: Àkọ́lé Ìwàásù: “Naijiria@60: Wòlíì Isaiah ati erongba rẹ fún Naijiria. Apa Kẹfa.’ Kókó Ìwàásù: Isaiah 6:b, Mátíù 5: 48. by Olusola Makindipe

DOWNLOAD

 

OCTOBER, 2020

Àkọ́lé Ìwàásù: “Naijiria@60: Àwọn ojẹ wẹ́wẹ́ akíkanjú wà, n kú lọ. Apa Kẹrin.’ Kókó Ìwàásù: Mátíù 2: 13-18. Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: Naijiria@60: Iwa fífi ìhónú wa han, jẹ eto ìpèsè Ẹlẹ́dàá láti ọwọ adẹtẹ merin ti Samáríà. Apa Keta.’ Kókó Ìwàásù: 2 Kings 7: 1-10, Phil. 2: 1-6. Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: Naijiria @60: Jòhánù Onitẹbọmi ati ẹka aabo ilu Naijiria. Apa Keji.’ Kókó Ìwàásù: Luku 3: 13-14 by Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: Naijiria @ 60: Iru orugbe wo, lon gbe wa? Apa Kini. ‘Koko Iwaasu: Ekisodu 17:1-7 & Johanu 4: 14 by Olusola Makindipe

DOWNLOAD

 

SEPTEMBER, 2020

Àkọ́lé Ìwàásù: “Oluwa, ìbá jẹ́ pé o wà níhìn-ín, arakunrin mi kì bá tí kú!’  Kókó Ìwàásù: Jòhánù 11: 21-23. Olúṣọlà Mákindipẹ̀

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: Ayajo ojo ibi Ikeji din l’ogosan-an Esin Onigbagbo ati Ijo Eleto ni ilu Naijiria

DOWNLOAD

 

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Fífì imore hàn sí Olúwa ninu orin kíkọ fún ìpèsè’ Kókó Ìwàásù: Orin Dáfídì 150 By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Iketala) tàbí ‘’Apá ikokandinlogun: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Ikejila) tàbí ‘’Apá ikejidinlogun: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 

AUGUST, 2020

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Ikankanla) tàbí ‘’Apá iketadinlogun: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Ikewa) tàbí ‘’Apá ikerindinlogun: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Ikesan) tàbí ‘’Apá ikarundinlogun: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Ikejo) tàbí ‘’Apá ikerinla: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá keje) tàbí ‘’Apá Iketala: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

JULY 2020

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Kafa) ati‘’Apá Ikejila: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luuku 15:11-32  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá Karun) ati‘’Apá Kokanla: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Kol. 3:20-21  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá kerin) ati‘’Apá Kẹwa: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Kol. 3:20-21  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá keta) tàbí ‘’Apá Kẹsan: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Luku 18:34-43  By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

 

JUNE 2020

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá kejì) tàbí ‘’Apá Kẹjọ: – ‘Ní bo ní àgbárá ìwòsàn Ọlọ́run wà lákòókò àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó gbayé kan, báyìí? Kókó Ìwàásù: Romu 8:15.   By Olúṣọlà Mákindipẹ̀.

DOWNLOAD

Àkọ́lé Ìwàásù: ‘Ògbólógbòó Baba Àgbà ti Àgbáyé’ (Apá kìní). Kókó Ìwàásù: Romu 8:15. By Olusola Makindipe

DOWNLOAD

AKORI IWASU – BÁLÁÁMÙ ÀTI KETEKETE RE APA KEJI. NOMBÀ 22: 22; MÁTÍÙ 3:16-17 – TÈMÍTÁYO OKÙNOREN

DOWNLOAD NOW 

AKORI IWASU – BÁLÁÁMÙ ÀTI KETEKETE RE APA KIN-IN-NI. NOMBÀ 22: 22; MÁTÍÙ 3:16-17 – TÈMÍTÁYO OKÙNOREN

DOWNLOAD NOW 

MAY 2020

AKORI: ’APÁ KEJE: – ‘L’ OJO PENTÍKOSTÌ, NÍ BO NÍ ÀGBÁRÁ ÌWÒSÀN ỌLORUN WÀ LÁKÒÓKÒ ÀJÀKÁLE ÀRÙN KÒRÓNÀ TÓ GBAYÉ KAN, BÁYÌÍ? ÌSE ÀWON ÀPOSÍTÉLÌ 1:8, 2:1-13 BY OLÚSOLÀ MÁKINDIPE.

DOWNLOAD NOW

AKORI:’GBÍGBA ÌWÒSÀN NÍPASE ÌGBÀLÀ ÀTI ÌDÀGBÀ SÓKÈ NÍNÚ ÌGBÀGBO. TEXT: ÉFÉSÙ 1: 15, 17-18 & MÁÀKÙ 16:15. – TEMÍTÁYọ̀ ỌKÙNOOREN

DOWNLOAD NOW

AKORI;  APÁ KEFÀ: – ‘L’OJO ÌGÒKÈ RE Ọ̀RUN, NÍ BO NÍ ÀGBÁRÁ ÌWÒSÀN ỌLORUN WÀ LÁKÒÓKÒ ÀJÀKÁLE ÀRÙN KÒRÓNÀ TÓ GBAYÉ KAN, BÁYÌÍ? ÌSE ÀWON ÀPOSÍTÉLÌ 1: 9-11. BY  Olusola Makindipe

DOWNLOAD NOW

AKORI: ‘NI BO NI AGBARA IWOSAN OLORUN WA LA KO KO AJAKALE ARUN CORONA TO GBAYE KAN, BAYI (APA KARUN)’ by Olusola Makindipe

DOWNLOAD NOW

AKORI: ‘NI BO NI AGBARA IWOSAN OLORUN WA LA KO KO AJAKALE ARUN CORONA TO GBAYE KAN, BAYI (APA KERIN) By BY Olusola Makindipe

DOWNLOAD NOW

AKORI: ‘NI BO NI AGBARA IWOSAN OLORUN WA LA KO KO AJAKALE ARUN CORONA TO GBAYE KAN, BAYI (APA KETA)’ TEXT: JOHANU 10: 9-10 by Olusola Makindipe

DOWNLOAD NOW

APRIL 2020

AKORI: APAKEJI: ‘NI BO NI AGBARA IWOSAN OLORUN WA LA KO KO AJAKALE ARUN CORONA TO GBAYEKAN, BAYI?  TEXT: ROMU 8: 34  By Olusola Makindipe
 

DOWNLOAD NOW

AKORI: APAKINI: ‘NI BO NI AGBARA IWOSAN OLORUN WA LA KOKO AJAKALE ARUN CORONA TO GBAYEKAN, BAYI?  TEXT: DANIELI 6: 1-5 by Olusola Makindipe
DOWNLOAD NOW
AKORI: ‘TA LO KOKORI JESU, LOWURO OJO AJINDE? OKUNRIN NI TABI OBINRIN, JUU TABI HELENI?’TEXT: MATIU 27:62-66 BY Very Rev Olusola Makindipe
AKORI: LA KOKO ISINMI YI, SE MO SETAN KI JESU KRISTI GUN ESIN WO INU AIYE MI?  TEXT: ORIN DAFIDI 118:19-29 by  Olusola Makindipe

DOWNLOAD NOW

PASSION WEEK

IWAASU FUN OJO AJE MIMO LATI ORIN DAFIDI 36: 5-11 BY  OLUSOLA MAKINDIPE

DOWNLOAD NOW

IWAASU FUN OJO ISEGUN MIMO LATI 1 KORINTI 1: 18-31 BY  OLUSOLA MAKINDIPE

DOWNLOAD NOW

IWAASU FUN OJO’RU MIMO LATI JOHANU 13: 21-30 BY OLUSOLA MAKINDIPE

DOWNLOAD NOW

IWAASU FUN  OJO’BO MIMO LATI LUKU 22: 7-20 BY  OLUSOLA MAKINDIPE

DOWNLOAD NOW

IWAASU FUN OJO ETI MIMO: ‘SE IWO BA WON PEJO NI BI AGBARI KALFARI’ TEXTS: LUKU 23: 34, MATIU. 27: 46 & JOHANU 19: 30 BY OLUSOLA MAKINDIPE

DOWNLOAD NOW